Veel extra stedelijk groen

Staatsbosbeheer, de ANWB, Vogelbescherming en Natuur & Milieu pleiten deze week voor veel extra groen in steden, om Nederlanders de komende tientallen jaren te beschermen tegen hitte en droogte. Iedere stadsbewoner moet vanuit huis minstens drie bomen kunnen zien. Op het Kennisportaal Klimaatadaptatie staan talloze suggesties voor meer groen in de stad. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft vorig jaar een stevig rapport gepubliceerd over steden en klimaatadaptatie: ‘Natuur biedt potentie voor diverse stedelijke opgaven.’ Het is allemaal wat aan de late kant, maar toch. Veldwerk in de stad juicht.