Deze opdrachten zijn geschikt voor de leerlingen van het VMBO-T, HAVO en VWO

Onder de titel van de opdracht staan de klassen waarvoor de opdrachten zijn bedoeld.
(Het getal geeft aan welk leerjaar. M = VMBO-T, H = HAVO, V = VWO)

Brutale slakken

Klassen: 3M / 4H

Bestaat er inderdaad een onderscheid in ‘persoonlijkheid’ tussen tuinslakken? Zijn er slakken die bij herhaald testen snel uit hun huisje komen, en slakken die bij herhaald testen veel langer verscholen blijven zitten in hun huisje?

.

DOWNLOAD OPDRACHT

Wildplukken

Klassen: 3M / 4H

Ben je in staat om je medeleerlingen een maaltijdsalade en een soepje voor te schotelen van zelf geplukt ‘onkruid’ in een straal van een kilometer rond school?

.

DOWNLOAD OPDRACHT

Nestkasten

Klassen: 3M / 4H / 4V

Ben je in staat om zelf een nestkast te bouwen, op de juiste locatie te hangen en zo aantrekkelijk te maken dat in de nestkast ook werkelijk genesteld wordt?

.

DOWNLOAD OPDRACHT

Vergroen je schoolplein!

Klassen: 3M / 4H / 4V

Kan je voorstellen formuleren voor een groener schoolplein, en kan je deze heel concreet onderbouwen door een proefopzet te maken met planten, struiken en bomen die geschikt zijn voor op een schoolplein?

DOWNLOAD OPDRACHT

Straatchampignons in de Pijp

Klassen: 3M / 4H / 4V

Welke paddenstoelsoorten vind ik rond de school in de herfstmaanden, en kan ik een kleine gids van mijn vondsten samenstellen, met vindplaats (map), ondergrond waarop groeien ze?

DOWNLOAD OPDRACHT

Urban nightlife: vleermuizen

Klassen: 3M / 4H / 4V

Welke soorten vleermuizen leven in en rond jouw schoolgebouw?

.

DOWNLOAD OPDRACHT

Botanische graffiti

Klassen: 3M / 4H / 4V / 5V

Kan je op een mooie, zonnige dag in de lente in een willekeurige straat in de stad een ‘digitaal herbarium’ van stadsplanten aanleggen door op de wijze van Sophie Lequil aan botanische graffiti te doen?

DOWNLOAD OPDRACHT

Opdracht Paardenbloem

Klassen: 3M / 4H / 4V

Valt de hoeveelheid licht die op de bladeren van een paardenbloem valt, in verband te brengen met de lengte van de stengel en van de wortel? En wat is dan dat verband?

DOWNLOAD OPDRACHT

Korstmossen en ammoniak

Klassen: 4H / 4V / 5V

Hoe is de verspreiding van het groot dooiermos in de omgeving van jouw school en in een zelfde soort omgeving buiten de stad? En op welke boomsoorten (en op welke muren!) groeit dit korstmos het beste?

DOWNLOAD OPDRACHT

Stadsvogels

Klassen: 4H /4V /5V

Ben jij in staat om met je groepje de vogelstand in de nabije omgeving van je school in kaart te brengen op basis van waarnemingen met het oog, de verrekijker en het oor?

DOWNLOAD OPDRACHT

Muurbloempjes

Klassen: 4H / 4V / 5V

Kan ik met mijn groepje in kaart brengen welke planten (sporenplanten en bedektzadigen) op oude muren groeien in de directe omgeving van school en op het schoolgebouw zelf?

DOWNLOAD OPDRACHT

Japanse duizendknoop

Klassen: 4H / 4V / 5V

Hoe kunnen we verspreiding van deze plant in de omgeving van school voorkomen en met welke bestrijdingsmethode kunnen we aangetroffen planten het beste bestrijden?

DOWNLOAD OPDRACHT

Antibiotica Gezocht!

Klassen: 4V / 5V

Jij gaat komende weken wetenschappers helpen door op zoek te gaan naar speciale bacteriën die antibiotica produceren.

.

.

DOWNLOAD OPDRACHT

Korstmossen en ammoniak voor gevorderden

Klassen: 4V / 5V

Voor dit onderzoek maak je gebruik van een onderzoek dat is opgezet door de Vereniging voor Mossen en Korstmossen in Nederland, het BLWG.

DOWNLOAD OPDRACHT