Deze opdrachten zijn geschikt voor de leerlingen:
ONDERBOUW
M = VMBO-T,
H = HAVO,
V = VWO

Onder de titel van de opdracht staan de klassen waarvoor de opdrachten zijn bedoeld (Het getal geeft aan welk leerjaar):

Hieronder vind je alle opdrachten… succes!

DOWNLOAD BEOORDELINGSMATRIX

Beoordelingsmatrix veldwerk basis

 

Elke opdracht kan (soms met wat creativiteit) met deze matrixen beoordeeld worden.
Deze basismatrix scoort op 20 punten. De uitgebreide matrix scoort op 30 punten.  Beide matrixen hebben ruimte om feedback in te vullen.

Botanische graffiti

Klassen: 3M / 4H / 4V / 5V

Kan je op een mooie, zonnige dag in de lente in een willekeurige straat in de stad een ‘digitaal herbarium’ van stadsplanten aanleggen door op de wijze van Sophie Lequil aan botanische graffiti te doen?

Wildplukken

Klassen: 3M / 4H

Ben je in staat om je medeleerlingen een maaltijdsalade en een soepje voor te schotelen van zelf geplukt ‘onkruid’ in een straal van een kilometer rond school?

Brutale slakken

Klassen: 3M / 4H

Bestaat er inderdaad een onderscheid in ‘persoonlijkheid’ tussen tuinslakken? Zijn er slakken die bij herhaald testen snel uit hun huisje komen, en slakken die bij herhaald testen veel langer verscholen blijven zitten in hun huisje?

Guerrilla Gardening

Klassen: 3M / 4H

Kan ik met mijn groepje met enkele Guerilla Gardening acties een rotonde / straathoek / parkeerplaats / berm / muur / versteende tuin / boomspiegels vergroenen en opfleuren?

Japanse duizendknoop

Klassen: 4H / 4V / 5V

Hoe kunnen we verspreiding van deze plant in de omgeving van school voorkomen en met welke bestrijdingsmethode kunnen we aangetroffen planten het beste bestrijden?

Paardenbloem

Klassen: 3M / 4H / 4V

Valt de hoeveelheid licht die op de bladeren van een paardenbloem valt, in verband te brengen met de lengte van de stengel en van de wortel? En wat is dan dat verband?

Urban nightlife: vleermuizen

Klassen: 3M / 4H / 4V

Welke soorten vleermuizen leven in en rond jouw schoolgebouw?

Stadsfossielen

Klassen: 3M / 4H

Kunnen wij in en rond school minimaal tien fossielen in natuursteen lokaliseren, fotograferen en determineren?

Een vijfsterren wormenhotel

Klassen: 3M / 4H / 4V

Van welk organisch afval (of welke mix van afval) maak je het beste wormenhotel?

Muurbloempjes

Klassen: 4H / 4V / 5V

Kan ik met mijn groepje in kaart brengen welke planten (sporenplanten en bedektzadigen) op oude muren groeien in de directe omgeving van school en op het schoolgebouw zelf?

Herfstbladerenkalender

Klassen: 4H / 4V

Is het mogelijk om een ‘herfstkalender’ te maken (met foto’s) op basis van de verkleuring van verschillende soorten boombladeren, tot wanneer de bomen helemaal kaal zijn?

Stadspark: the movie

Klassen: 4H / 5V

Hoe kan je in een korte film een goed beeld geven van de biodiversiteit en het
ecosysteem van een stadspark?

Woeker en Plaag

Klassen: ONDERBOUW / 3M / 4H / 4V

Welke (invasieve) exoten leven er rond het schoolgebouw of in een bepaald stadsdeel?

Nestkasten

Klassen: 3M / 4H / 4V

Ben je in staat om zelf een nestkast te bouwen, op de juiste locatie te hangen en zo aantrekkelijk te maken dat in de nestkast ook werkelijk genesteld wordt?

DOWNLOAD OPDRACHT

Straatchampignons in de Pijp

Klassen: 3M / 4H / 4V

Welke paddenstoelsoorten vind ik rond de school in de herfstmaanden, en kan ik een kleine gids van mijn vondsten samenstellen, met vindplaats (map), ondergrond waarop groeien ze?

DOWNLOAD OPDRACHT

Vergroen je schoolplein!

Klassen: 3M / 4H / 4V

Kan je voorstellen formuleren voor een groener schoolplein, en kan je deze heel concreet onderbouwen door een proefopzet te maken met planten, struiken en bomen die geschikt zijn voor op een schoolplein?

DOWNLOAD OPDRACHT

Opdracht Hulst en Hulstvlieg

Klassen: 3M / 4H / 4V

In welke hulstbladeren vind je meer blaasmijnen van de Hulstvlieg, in de gestekelde of de ongestekelde? (En welk deel van het blad is dan aangetast? Verschilt de mate van aantasting per blad, en eventueel zelfs per boom?)

DOWNLOAD OPDRACHT

Stadsduiven tellen

Klassen: 3M / 4H / 4V

Je doet mee aan een citizen science onderzoek naar stadsduiven, waarbij je aan de hand van een powerpoint en enkele voorlichtingsfilmpjes zelf een onderzoeksvraag mag formuleren.

DOWNLOAD OPDRACHT

Project Lieveheersbeest

Klassen: : 3M / 4H / 4V / 5V

Komt het Aziatisch lieveheerstbeestje (Harmonia axyridis) in een urbane omgeving meer voor dan in een vergelijkbare omgeving buiten de stad?

DOWNLOAD OPDRACHT

Minidierentuinen in mossen

Klassen: 3M / 4H / 4V / 5V

Verschilt de microfauna per mossoort? Of: welk soort mos herbergt de grootste diversiteit aan micro-organismen? Of: verschilt de microfauna in mossen per groeiplek?

DOWNLOAD OPDRACHT

Stadsvogels

Klassen: 4H /4V /5V

Ben jij in staat om met je groepje de vogelstand in de nabije omgeving van je school in kaart te brengen op basis van waarnemingen met het oog, de verrekijker en het oor?

DOWNLOAD OPDRACHT

GrowApp assignment (English)

Klassen: 3H / 3V / 4H / 4V / 5V

What is the difference in phenological development between your tree and a tree of the same species from a different location in Europe? 

DOWNLOAD OPDRACHT

Korstmossen en ammoniak

Klassen: 4H / 4V / 5V

Hoe is de verspreiding van het groot dooiermos in de omgeving van jouw school en in een zelfde soort omgeving buiten de stad? En op welke boomsoorten (en op welke muren!) groeit dit korstmos het beste?

DOWNLOAD OPDRACHT

Antibiotica Gezocht!

Klassen: 4V / 5V

Jij gaat komende weken wetenschappers helpen door op zoek te gaan naar speciale bacteriën die antibiotica produceren.

DOWNLOAD OPDRACHT

Korstmossen en ammoniak voor gevorderden

Klassen: 4V / 5V

Voor dit onderzoek maak je gebruik van een onderzoek dat is opgezet door de Vereniging voor Mossen en Korstmossen in Nederland, het BLWG.

DOWNLOAD OPDRACHT