Insecten in de stad

Stedelijk gebied is geen goed leefgebied voor insecten. Na de alarmerende berichten van de sterke achteruitgang van het aantal en de soortenrijkdom van insecten in de laatste twintig jaar, hebben Duitse ecologen in 2019 zeer nauwkeurig gemonsterd. In stedelijk gebied is de biomassa bijna de helft lager dan in (semi-)natuurlijke leefomgeving. Landbouwgebieden blijken ook in dit onderzoek een soort ecologische woestijnen, waar vrijwel geen insect voorkomt.