Een eendagsvlieg (een haft) leeft als vlieg inderdaad ongeveer een dag; maar een weekdier leeft geen week. De noordkromp (Artica islandica, een bepaald soort schelpdier) kan wel 400 jaar oud worden.