Veldwerk op NVON Festival

Op 9 oktober van dit jaar geeft Felix een workshop over vakoverstijgend veldwerk (in de stad) op het jaarlijkse festival van de NVON, dat deze keer in ’s Hertogenbosch wordt gehouden. In zijn workshop zal hij een paar voorbeelden presenteren van veldwerk dat vakoverstijgend is en bovendien goed uit te voeren in de urbane omgeving. Denk aan de combinatie biologie – scheikunde – aardrijkskunde – eventueel natuurkunde en techniek. 
De inschrijving is open!