Twee nieuwe opdrachten op de site

Deze site heeft vanaf juni twee kersverse opdrachten: ‘Stadspark: the movie’, waarbij leerlingen een filmpje moeten maken over ‘hun’ stadspark en een overzicht moeten geven van de biodiversiteit aldaar; en ‘Woeker en Plaag’, waarbij leerlingen op zoek moeten naar (invasieve) exoten op en rond het schoolplein. Beide opdrachten zijn voorzien van een docentenhandleiding.