Samenwerking met WisMon

Het project Veldwerk in de Stad heeft samen met onderwijsinstituut WisMon een nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij het Groeifonds. Het gaat om Impuls Open Leermateriaal, onder supervisie van Kennisnet. Doel van de subsidie is het beter ontsluiten van het lesmateriaal van de website Veldwerkindestad, het innoveren van de infrastructuur (zodat docenten nog makkelijker met de site kunnen werken), en het verbeteren en verder ontwikkelen van nieuw materiaal, ook voor de onderbouw, en misschien zelfs voor andere vakken.