NK Tegelwippen met tuintegelophaalservice

De Nederlandse urbane omgeving is ‘versteend’ – ligt vol tegels – en dat moet anders. Meer dan 100 gemeenten doen dit jaar mee aan het NK Tegelwippen, dat loopt tot eind oktober. Bij de grote gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) staat op het moment Arnhem aan kop; bij de middelgrote gemeenten staat Zeist bovenaan, met op plek drie Amstelveen, voorlopig met 70 gewipte tegels per 1000 inwoners. In Amsterdam is er een speciale tegelophaalservice deze maanden, die de gewipte tegels uit tuinen van bewoners meeneemt.