Gierzwaluw veel later boven de stad

De aankomst van de gierzwaluwen (Apus apus) dit jaar boven de steden van Nederland is flink vertraagd. De vogel staat begin mei op plek 71 van de LiveAtlas van de vogels in Nederland. Dat is veel lager dan in 2021 – toen ze ook al later waren dan gewoonlijk, vanwege koud en slecht weer. Misschien speelt de noordenwind van de laatste twee weken een rol. De gierzwaluw broedt vrijwel uitsluitend in de bebouwde kom en is dus een typische stadsvogel.