Maandelijkse archieven: december 2021

sustainability als nieuw vak?

Zou het niet goed zijn om het vak duurzaamheid / sustainability inbraak te voeren in het voortgezet onderwijs? Het vak kan elementen verenigen van vakken als biologie, aardrijkskunde en economie, maar ook wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Zou de generatie leerlingen die nu middelbaar onderwijs volgt, niet in de kunst van de duurzaamheid opgeleid moeten worden? […]