zwarte vogels witter in de stad

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben vastgesteld dat in de stad significant meer merels met witte veren wonen dan daarbuiten. Het verschijnsel van witte veren bij vogels die zwart horen te zijn, wordt leucisme genoemd. Witte merels vallen op. Een verklaring voor dit verschijnsel kan zijn dat witte merels in bossen sneller opgegeten worden door roofdieren. Een andere verklaring gooit het op het stadsdieet.
Leucisme is een opvallend verschijnsel. Het lijkt vaker voor te komen, niet alleen bij merels, maar ook bij kauwen, gaaien en eksters. Let er eens op.