Onderzoek in urbane omgeving

Er wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar evolutionaire patronen in urbane omgeving. Dit onderzoek heet Global Urban Evolution Project (GLUE), en de website vraagt deelnemers actief mee te doen en data te verzamelen. De hoofdvraag is: Does urbanization cause parallel evolution globally? Kijk ook op: http://www.globalurbanevolution.com