EvoScope

Een project dat enigszins lijkt op het veldwerkindestad-project, en dat leerlingen vraagt om onderzoek te doen naar eenvoudig te herkennen dieren en planten in de stad, heet EvoScope. Het is een samenwerkingsverband tussen Naturalis, het IVN, de universiteiten van Leiden en Groningen en de UvA. Het moet nog van de grond komen, maar de website is er al: evoscope.nl.